Přihlášky

  • Přes IS ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6232 (pouze kvalifikace, na finále je brána přihláška automaticky v závislosti na vašem výsledku během sobotní kvalifikace)

  • Přihlášky za základní startovné jsou do 22. května 2022.