Rozpis závodu

ROZPIS

Mistrovství ČR na krátké trati 2022

Český pohár 2022 (neděle)

INOV-8 CUP – žebříček A (neděle)


Rozpis ke stažení ve formátu PDF

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN

Český svaz orientačních sportů (ČSOS)

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT

TJ Tatran Jablonec, oddíl orientačního běhu (TJN)

DATUM

4. – 5. 6. 2022

CENTRUM

Horní stanice lyžařského vleku v obci Nová Ves nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou)

GPS: 50.7195683N, 15.2263717E

V místě bude dostatek místa pro postavení klubových stanů, občerstvení, WC a cíl závodů.

PROSTOR ZÁVODU

Vymezen obcemi Jablonec nad nisou, Dolní Černá Studnice, Zásada, Smržovka, Nová Ves nad Nisou. Přesné vymezení je na stránkách https://mcrkt22.tatran.org/.

Staré mapy prostoru: Sob (1995), Šichta (2002), Nová Ves (2018)

DRUH ZÁVODU

Sobota 4. 6. 2022 krátká trať – kvalifikace

Neděle 5. 6. 2022 krátká trať – finále

KATEGORIE

Mistrovství ČR: D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21

PŘEDPIS

Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2022.

VEŘEJNÝ ZÁVOD
Veškeré informace vč. vkladů a kategorií najdete v ORISu:

Limit startujících: 500 účastníků

PŘIHLÁŠKY

Za základní vklad do neděle 22. 5. 2022 přes přihlašovací systém http://oris.orientacnisporty.cz/. Ve výjimečných případech v povinném formátu ČSOS e-mailem na adresu: ob@adminpc.cz. (přihlášku považujte za přijatou až po obdržení potvrzení). Po 27. květnu není možné se hlásit do kategorií MČR.

VKLADY

do 22. 5. 2022 (včetně) do 27. 5. 2022 (včetně)

MČR 450,- Kč/oba závody 700,- Kč/oba závody


ÚHRADA

Platby za vklady, půjčovné SI a ubytování je nutné odeslat nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek bankovním převodem na účet TJ Tatran Jablonec, z.s.: 960640339/0800, VS 27+číslo klubu podle adresáře ČSOS (VS je vygenerovaný za klubovou přihláškou v ORISu). Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.

PREZENTACE

Sobota 4. 6. 2022 9:30 – 11:00 v centru závodů

Neděle 5. 6. 2022 8:00 – 9:30 v centru závodů

Změna kategorií a jmen lze pouze do 27. května 2022.

PARKOVÁNÍ

Parkování osobních automobilů i autobusů cca 1-1,5 km od centra závodů. Prosíme kluby, které přijedou na MČR autobusem, aby svůj požadavek daly do ORISu (doplňkové služby). V případě, že tak neučiní, nemusí mít prostor pro parkování.

VZDÁLENOSTI

Parkoviště – centrum 1000 - 1500 m (90 m převýšení)

Centrum – start do 3 000 m

Centrum – cíl 0 m

Centrum – ubytování do 10 km

START 00

Sobota 4. 6. 2022 – kvalifikace, 12:00, intervalový

Neděle 5. 6. 2022 – finále, 10:00, intervalový

TERÉN

Jizerskohorský až skandinávský – méně členitý, četný výskyt skal, kamenů, kupek a vrstevnicových detailů, místy velmi podmáčený, středně hustá síť cest, částečně těžká podložka (borůvčí, kameny).

MAPY

Pro oba dny: 1 : 10 000, E=5 m, mapový klíč ISOM 2017-2, stav 5/2022, rozměr A4

Mapovali Robert Miček, Zdeněk Sokolář, Jan Potštejnský a Jan Picek. Pro všechny kategorie budou mapy vodovzdorně upraveny (voděodolný obal).

SYSTÉM RAŽENÍ

Elektronické jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON. Zapůjčení klasického čipu – 80 Kč/ oba dny (objednávka přes doplňkové služby v ORISu). V případě ztráty bude požadována částka 1000 Kč.

DĚTSKÁ ŠKOLKA

Po oba dny bude pořadatel nabízet dětskou školku, ve které budete moci odložit svou ratolest na dobu nezbytně nutnou. Věkový limit je od 2 let.

PROTESTY

Vklad při podání protestu je 400 Kč. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit na e-mail m.janata@atlas.cz

UPOZORNĚNÍ

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

UBYTOVÁNÍ

Pořadatel zajišťuje pouze ubytování ve škole ZŠ Lučany nad Nisou (do 10 km od centra závodů):

  • z pátku 3. 6. na sobotu 4. 6. 2022 za 100 Kč/osobu/noc

  • ze soboty 4. 6. na neděli 5. 6. 2022 za 100 Kč/osobu/noc.

Objednávky probíhají přes doplňkové služby v ORISu a úhradu proveďte společně s vkladem. Další možnosti ubytování budou uvedeny na webu závodu.

TRÉNINKOVÉ MOŽNOSTI

V okolí závodního prostoru je možné absolvovat několik tréninkových jednotek na nových mapách Břízky, Bramberk a Slovanka. Další informace a objednání map na adrese jan.picek@mymaps.cz

INFORMACE

web https://mcrkt22.tatran.org/

ORIS kvalifikace - https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6232

finále - https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6233

kontaktní osoby Zdeněk Zuzánek, Zuzanek.Zdenek@uhul.cz, 721 944 639

Jan Picek, jan.picek@mymaps.cz, 608 324 456

HLAVNÍ FUNKCIONÁŘI

Ředitel závodu: Jan Picek

Hlavní rozhodčí: kvalifikace Martin Janata (R1), finále Dušan Novotný (R1)

Stavba tratí: kvalifikace Martin Posselt (R1), finále Jan Picek (R1)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přihlášením se na tento závod účastník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn v nezbytné nutné míře zveřejnit jeho osobní údaje v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. Závodníci běžící s GPS jednotkou berou na vědomí, že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu závodu. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videa sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Během závodu mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB). V případě, že si nepřejete být foceni, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Hygienická opatření se budou řídit podmínkami stanovenými příslušnými orgány v době konání závodů. Upřesnění bude v pokynech.

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 31. 3. 2022